ТҮНТЭГ III

Урт түнтгэр дэр.

Ижил үг:

ТҮНТЭГ I

ТҮНТЭГ II

Зун цагийн тугалыг евел болоход Тунтэг гэдэг. Манай нутгийн байж болох байх. Би Архангай аймгийн Елзийт сумын Еелд ястан хун

Улаан тунтэг. Тунтэгтээ евс тавьж ег гэх мэт...

Зочин 2016-01-22 20:26:08