түлхүүр үг
ямар нэг далд утгатай үгсийг тайлах үг

тулгуур үг

илтгэлд хэрэглэх

Зочин 2018-12-23 17:42:33