ТҮЙС

Үйсэн хувин.

Таг ба ёроолыг ихэвчлэн нарс, улиас гэх мэт зөөлөн модоор хийнэ. Хэмжээ нь ямар ч байж болно.

Түйсэнд хийсэн идээ муудна гэж ер үгүй.

Зочин 2015-10-19 17:16:34