АВГАЙСАГ

1. Авгай хүүхэнд дуртай: авгайсаг хүн (а. Авгай хүүхэнд дуртай, хүүхэмсэг хүн; б. Олон эхнэр сольсон хүн);


2. Ахмад эмэгтэйд тал засамтгай.