АВГАЙРХАХ I

Настай, хижээл хүний зан байдал гаргах.

Ижил үг:

АВГАЙРХАХ II