жаргалдаа ташуурах
жаргалдаа хэт даврах, жаргал даахгүй байх

дураара загинах

болдын хүү бүүр жаргалдаа ташуурчээ

Зочин 2017-06-13 17:12:45