ТАХАЛТАХ II
/ цээрлэсэн /

Бяцхан хүүхэд өвдөх.

Ижил үг:

ТАХАЛТАХ I