ТАЛБИУ

1. Тавиу, багтаамж сайтай, өргөн уудам: талбиу эсгэх (дээл хувцсыг арай уужуу, томхон эсгэх);


2. Сэтгэл санааны уужим тайван байдал - Ааш төрх нь номхон дөлгөөн, ухаан сэтгэл талбиун хүн олдоно доо хө. С.Удвал. Их хувь заяа., талбиу ухаан (уужим ухаан, юманд хүлээцтэй холч ухаан), агуу талбиу [хоршoo] (уужим тавиу, агуу уужуу), найртай талбиу [хоршoo] (уужуу тайван, өгөөмөр, нинжин), уужим талбиу [хоршoo] (а. Зай талбай ихтэй; б. Сэтгэл санаа уужуу тайван) - Уужим талбиун сэтгэлээр ханд. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.

талбиу эсгэх дээл хувцсыг арай уужуу, томхон эсгэх
талбиу ухаан уужим ухаан, юманд хүлээцтэй холч ухаан
агуу талбиу уужим тавиу, агуу уужуу
найртай талбиу уужуу тайван, өгөөмөр, нинжин
уужим талбиу а. Зай талбай ихтэй; б. Сэтгэл санаа уужуу тайван