ТАЛБАР II
/ хуучирсан /

Таваг, пял.

Ижил үг:

ТАЛБАР I