ухаан суух
а. Юмны учир начрыг ухааран ойлгодог болох; б. Буурь суурьтай болох

гар нийлэх

дүү бид хоёр гар нийлдэг

Зочин 2017-03-17 23:22:12


гар нийлэх

дүү бид хоёр гар нийлдэг

Зочин 2017-03-17 23:22:17


гар нийлэх

дүү бид хоёр гар нийлдэг

Зочин 2017-03-17 23:22:20