харуулдан суух
хүлээх

харуулдах гэдэг нь хүлээх гэхээсээ илүү харамссан сэтгэлээ тайлахын тулд ямар нэгэн зүйл хийж сатаарахыг хэлнэ

Би маш их уурласан байгаа учраас чамтай жоохон танай нөхрийг харуулдан сууя

Зочин 2017-06-07 15:19:03