атаа хорсол

а. Мөчөөрхөн хорсох сэтгэл; б. Бусдын энд хүрэхийг эрмэлзсэн омогшингуй сэтгэл

далдуур хорлох

Зочин 2016-10-13 11:26:47