СОРОМ I

Тогтворгүй, олон санаатай хүн - Өчүүхэн сором боол чи хэнийг хараана. Жинь дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

СОРОМ II