өвсний сор
өвсний торгон үзүүр

Өвсний сор угаах гэж Монголчууд эртнээсээ ярьдаг тиймд өвсний сор гэдэг нь шим шүлт, өвсний чанарлаг байдлыг нэрлэдэг.

Энэ зүсэр бороо хэнз өвсний сорыг нь угаачихлаа даа.

Зочин 2015-07-31 17:11:56