СОПРАН

1. Тунгалаг хоолой;


2. Эмэгтэй хүний хамгийн нарийн хоолой;
3. Эрэгтэй хүний дээд хоолой.