СОЛОНГОНЦОР

Солонгын гадуур давхарлан харагдах бүдэг солонго.