СОЛОГ II

Сондгой, онцгой, содон: солог уул (онцгой содон уул).

Ижил үг:

СОЛОГ I