СОЛБИЛЦОХ

Хоёр юмны зөрөлцөх - Зулын гэрэл тооноор орсон салхинд бүжиглэж, түүний аясаар лам нарын нүүрэн дээр хар бор хоёр дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер.