АСЛИС
/ зурхай /

1. Тэнгэрийн бүслүүрийг огтлон орших Угсаагийн хүн ордын найман одны нэр - Ануурад биш Аслис гэдэг Угсаагийн хүн дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Оройгүй сүм;


2. Хорин найман одны ордын найм дахь орд, өмнийн долоон ордын нэг.