САРТУУЛ I

Монголчууд төв Азийн иран хэлтнийг хэлж байснаа хотон, уйгар, тангад зэргийг нийтэд нь нэрлэх болж, улмаар Дундад дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САРТУУЛ II