САНЧИР
/ одон орон /

1. Нарны аймгийн гарагсын дотор нартай ойроороо зургаадугаар гараг, шороон гараг, үзэсгэлэнт од;


2. Долоо хоногийн зургаа дахь өдөр, бямба гараг.