САНХҮҮЖИЛТ

Мөнгөн хөрөнгөт‎эй болсон нь: санхүүжилт авах (мөнгөн хөрөнгөт‎эй болох).

ын, ийн 2-ын алийг залгах вэ?

санхүүжилтын, санхүүжилтийн

Зочин 2015-07-29 15:44:19