АС II
/ хүндэтгэл /

Онцгой дээд ангиллын юм.

Ижил үг:

АС I

АС III