АРЬЯАБАЛ
/ шашин /

Арван нэгэн нүүртэй бурхны нэр, Жанрайсаг.