ӨМНӨТГӨЛ

Ном зохиолын өмнө бичсэн товч, танилцуулга.