ӨМӨГ II:

өмөг өмөг (өмгөр зүйлийн байн байн хөдлөх нь), уруулаа өмөг өмөг хийлгэх (уруулаа дэлгэрэнгүй...

өмөг өмөг өмгөр зүйлийн байн байн хөдлөх нь
уруулаа өмөг өмөг хийлгэх уруулаа өмгөнүүлэн хөдөлгөх
Ижил үг:

ӨМӨГ I

тослог нүнжигтэйн эсрэг утга болно.

Эрдэм нь зөөлөн, хүнд, дулаан, тост, бат, хүйтэн, мохдог, сэрүүн, эелдэг, шингэн, хуурай, өмөг, халуун, хөнгөн, хурц, ширүүн, хөдлөх хэмээх арван долоонгоор хорин бэлгэ чанарыг дармуй. Анагаах ухааны дөрвөн үндэс

Зочин 2016-05-08 23:31:59