ӨЛХӨГ

1. Хог шороо: өлхөг дэгдээх (шороо тоос дэгдээх);


2. [хуучирсан] Ухагдсан хонхор: өлхөг болох (а. Хог шороо болох; б. [шилжсэн] Хатуурч эвэрших).

өлхөг дэгдээх шороо тоос дэгдээх
өлхөг болох а. Хог шороо болох; б. [шилжсэн] Хатуурч эвэрших