оймс элээх
амьдралын туршлага ихтэй, бусдаас их зүйл үзсэн байх

оймс цоорох

зайл

Зочин 2016-01-22 19:37:22