АРВИС

1. Хүн, амьтныг аюулаас хамгаалах шившлэг тарни, тарнийн ухаан: арвис тарни (буддын шашны гурван дэлгэрэнгүй...


2. Оюун ухаан, эрдэм мэдлэг: арвис баригч (мэдлэгтэй хүн, ухаантай хүн), арвис онол (уншлага залбирлын мэдлэг).
арвис баригч мэдлэгтэй хүн, ухаантай хүн
арвис онол уншлага залбирлын мэдлэг
арвис тарни буддын шашны гурван нууц, арвис, тогтоол
арвис ухаан буддын шашны нууц тарнийн ухаан

Арвис хэмээх үг бол оюун ухаан эрдэм мэдлэг, нууц тарины увидас, арвисын онол гэж дээд тэнгэрийн онол буй

Арвис нь 99 тэнгэрийн орноос илгээж буй асар их оюуны хүч мэдлэг чадварыг түгээж байдаг

Зочин 2018-06-13 19:15:19