АРВААД

Арав орчим, арав шахам - Ханандаа арваад бууг хантайрч өлгөсөн байлаа. Ц.Дамдинсүрэн. Балбар дархан.