улаан нуд
/ анагаах /
нэгэн зүйлийн халдварт өвчин ихэвчлэн таваас доош насны хүүхдүүд өвдөнө

улаан нод, улаанууд гэсэн байдаг. эсэргэнэ өвчин. төвөдөөр вэггэ гэдэг.

Зочин 2017-07-01 00:12:17