нохойн хэл
/ ургамал /
цайвар цэцэгтэй, уруул цэцгийн овгийн олон наст өвс