НАРЬ IV
/ анагаах /

Бадгана өвчний нэгэн зүйл, улаан хоолой ба ходоодны аль нэг эмзэг газарт үү мэт хорт хавдар ургаж, улаан хоолой, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

НАРЬ I

НАРЬ II

НАРЬ III

хоолой хаагдах бадган өвчин, нари өвчин

Зочин 2017-07-01 00:10:30