ааг гарах
охь нь гарах, цай зэрэг юмны идээ нь гарах