МУЛТРАМТГАЙ

1. Мултрахдаа хялбар, амархан мултардаг байдал: мултрамтгай мөр (амархан мултардаг мөр);


2. Ажлаас хойш суумтгай, нийтийг хамарсан ажилд оролцдоггүй: муу хүн мултрамтгай, сайн хүн даалгамтгай [зүйр цэцэн үг] (а. Муу хүн дэлгэрэнгүй...
мултрамтгай мөр амархан мултардаг мөр
муу хүн мултрамтгай, сайн хүн даалгамтгай а. Муу хүн ажил хэргээс биеэ холдуулахыг оролдох; б. Сайн хүн хүний эвийг олж ажил хийлгэх гэсэн санаа