МУЛ
/ зурхай /

Долоон бурхан одны зургаа дахь одны нэр.