МУЛГУУ I

Ухаан муутай, дүйнгэ тэнэгдүү байдал: мулгуу бодол (буруу бодол) - Муу санаатай, мулгуу бодолтойд дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгорзул., мулгуу зөрүүд (ухаан муутай, зөрүүд) -  Мулгуу зөрүүд хүн ч мөн хэцүү юм даа гэж охин хэлээд уртаар санаа алдав. П.Хорлоо. Багш., мулгуу тэнэг [хоршоо] (ухаан муутай), муу хүн бухаас доор, мулгуу хүн тэнэгээс доор [зүйр цэцэн үг] (хар муу санаатай болоод ухаан муутай хүн их хэцүү гэсэн санаа), муу санаа буянаа барна, мулгуу тэнэг хүндээ барна [зүйр цэцэн үг] (мулгуу тэнэг зан өөрийг нь нэр хүндгүй болгоно гэсэн санаа), муруй сумыг засвал цацтай болно, мулгуу хүнийг сургавал тустай болно [зүйр цэцэн үг] (аливаа муу зүйлийг засаж сайжруулбал сайн).

мулгуу бодол буруу бодол
мулгуу зөрүүд ухаан муутай, зөрүүд
мулгуу тэнэг ухаан муутай
муу хүн бухаас доор, мулгуу хүн тэнэгээс доор хар муу санаатай болоод ухаан муутай хүн их хэцүү гэсэн санаа
муу санаа буянаа барна, мулгуу тэнэг хүндээ барна мулгуу тэнэг зан өөрийг нь нэр хүндгүй болгоно гэсэн санаа
муруй сумыг засвал цацтай болно, мулгуу хүнийг сургавал тустай болно аливаа муу зүйлийг засаж сайжруулбал сайн
Ижил үг:

МУЛГУУ II

мулгуу- мэдлэггүй

муу хүн бухаас доор, мулгуу хүн тэнэгээс доор - мэдлэггүй хүн тэнэгээс дор гэсэн санаа муруй сумыг засвал цацтай болно, мулгуу хүнийг сургавал тустай болно -мэдлэггүй хүнийг сургавал тустай болно.

Зочин 2018-02-08 13:05:17