МАНГУУР
/ ургамал /

Мөнх ногоон тураг мод: мангуур жимс [ургамал] (арваас хорин долоон метр өндөр, дугариг хэлбэртэй, шар дэлгэрэнгүй...