ЛАВТАЙ I

Магадтай, үнэнтэй - Сайн сэтгэл хүний чимэг гэдэг лавтай, сайхан авгай ертөнцийн чимэг гэдэг нь үнэнтэй. дэлгэрэнгүй... лавтай мэдээ (баттай мэдээ), лавтай үг (үнэн үг), лавтай үнэн (магад үнэн).

лавтай мэдээ баттай мэдээ
лавтай үг үнэн үг
лавтай үнэн магад үнэн
Ижил үг:

ЛАВТАЙ II