машины үйлдвэрийн компани
машин үйлдвэрлэлийн байгууллага