их наадам
урлагийн үзвэр, үзлэг зэргийг багтаасан олон нийтийн том баяр