ИЛДЭН I
/ түүх /

Хэргэм цол - Тэр сүмийг Үнэн сүжигт илдэн засгийн хошууны дээд үеийн ноён То ван, Төргэрэлтийн үед Чингис дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран.

Ижил үг:

ИЛДЭН II:

ИЛДЭН III: