ЗЭГЗГЭР

1. Хүн, амьтны бие нарийвтар өндөрхөн, хөл турьхан урт: зэгзгэр биетэй (өндөр туранхай биетэй) - дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүний цэвэрхэн, цэмцгэр: зэгзгэр хүн (цэвэрч нямбай хүн).

зэгзгэр биетэй өндөр туранхай биетэй
зэгзгэр хөлтэй тогоруу урт нарийхан хөлтэй тогоруу
зэгзгэр янзага турьхан янзага
зэгзгэр хүн цэвэрч нямбай хүн

Зэгзгэр өвөл

Зэгзгэр өвлийн хүйтний эрч чангарав

Зочин 2019-09-04 18:04:39