ЗУУТАХ
/ тоглоом /

Олуул нааддаг шагайн дөрвөлж наадмын нэг хувилбар; зуун оноо авсан нь түрүүлдэг.