ЗОГСОЛТ I

1. Зогсох үйлийн үр дүнг заасан нэр, үйл явдлын зогсон завсарласан байдал: зогсолт ихтэй (завсарлага дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтны зогсож буй байдал: бүжгийн зогсолт (бүжигчний хөдөлгөөн эхлэх байрлал, биеийн янз төрх), урлагийн дэлгэрэнгүй... (а. Бүжигчин хүний уран гоё хөдөлгөөн, урлагийн үзүүлбэр дундах биеийн байрлал, зогсоц; б. Дуучин хүн гараа урдаа барьж дуулах байдал).

зогсолт ихтэй завсарлага ихтэй
сул зогсолт үйлдвэрлэлийн техник хэрэгсэл, хүн хүч ажилгүй болох
тасралт зогсолт үйл хөдөлгөөн, ажил хэрэг тасрах зогсох явц байдал
бүжгийн зогсолт бүжигчний хөдөлгөөн эхлэх байрлал, биеийн янз төрх
урлагийн зогсолт а. Бүжигчин хүний уран гоё хөдөлгөөн, урлагийн үзүүлбэр дундах биеийн байрлал, зогсоц; б. Дуучин хүн гараа урдаа барьж дуулах байдал
Ижил үг:

ЗОГСОЛТ II

тэг зогсолт - аливаа үйлдвэрлэл үл явуулах үйлдэл

Тус цахилгаан станц ойрын үед тэг зогсолт хийх гэж байна.

Очирбат Самбуудорж2015-05-27 08:28:41


түр зогсолт - Үйлдвэр, үйлчилгээний үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох үйлдэл

Зочин 2015-06-03 15:21:33