ЗАНШИЛ

Нийтээрээ уламжилсан хэв журам, ёс: одоогийн заншил (өнөө үед нийтээр даган мөрдөж байгаа хэв журам, дэлгэрэнгүй...

одоогийн заншил өнөө үед нийтээр даган мөрдөж байгаа хэв журам, ёс
хуучны заншил өнөө халагдсан боловч үнэ хүндтэй хэвээр буй өвөг дээдсийн зан үйлийн уламжлал, эртний заншил
дадал заншил хэв журам болгосон ёс
ёс заншил дагаж мөрдөхөөс аргагүй зан үйлийн уламжлал, угсаатны өвөрмөц дэг жаяг
зан заншил зан суртахуун, уламжлалт өв соёл
хэв заншил хэвшиж тогтсон журам ёс
заншлыг засагладаггүй хүмүүс заншсан зүйлийг амархан дагадаг, заншсан зүйл хэцүү гэх зэрэг санаа

Өвөрмөц ёс заншил

Манай монгол улс их өвөрмөц ёс заншилтай

Зочин 2019-05-20 20:32:08