ЗАНШЛААЧ

Заншлагч.

Заншлаач гэж тагнуул,туршуулуудыг нэрлэдэг эртний нэр

Зочин 2016-01-03 18:10:05