ЗАНГАРГА I

Хүний эрх дарх, чадвар цараа, ноён нурууг харуулах хүний жудаг, төлөв байдал: зангаргатай үг хэлэх дэлгэрэнгүй...

 

Ижил үг:

ЗАНГАРГА II

зангараг гэж хэлбэр нь буруу юм уу

Зангарагтай үг хэлэх

Зочин 2015-03-02 14:01:19