ЗАВААДАХ

1. Хоол хүнсний амт нь сулдах, амт шимтгүй, тос нүнжиггүй болох;


2. Хэтэрхий заваан болох, завааны учир тохиромжгүй болох, заваан харагдах.