ЗААРТРАМ
/ ургамал /

Цахирамтан овгийн олон наст өвс, Евразид ургадгаас манайд нэг зүйл нь бий.